Resimli 10 Kasım Mesajları

Hemen aşağıda Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü anma mesajları resimli olarak derlendi. Dün ve bugün vatandaşlarımız büyük bir gayretle Atatürk’ü anma yani 10 Kasım mesajları arayışına girdiğini bildiğimiz için bugüne özel en anlamlı 10 Kasım mesajlarını bir araya topladık.

Resimli Atatürk Sözleri ve 10 Kasım Mesajları

10 Kasım mesajlarını özenle seçtik ve resimli bir şekilde aşağıdaki yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Sosyal platformlarda paylaşabileceğiniz kalitedeli resimli 10 Kasım mesajları için sayfamızı sonuna kadar incelemeniz yeterli olacaktır.

Resimli 10 Kasım Mesajları
Resimli 10 Kasım Mesajları

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

En Güzel 10 Kasım Mesajları
En Güzel 10 Kasım Mesajları

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk’ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

10 Kasım Mesajları
10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajları Resimli

Atatürk’ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.

Anlamlı 10 Kasım Mesajları
Anlamlı 10 Kasım Mesajları 2020, 10 Kasım Görselleri

O, yüce bir dağa benzer Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.

Etkileyici 10 Kasım Mesajları
Etkileyici 10 Kasım Mesajları

Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

Atatürkü Anma Mesajları
Atatürkü Anma Mesajları

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

10 Kasım Şiiri

İZİNDEYİZ

Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,
Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,
Tam 81 yıl olmuş senden ayrı kalalı,
Çok özledi seni cumhuriyet’in evlatları
Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!
Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,
Hep yaşayacak bu vatan Ata’m senin izinde,
Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

Birkan Soylu


KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.
Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.
Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.
İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

En Anlamlı 10 Kasım Mesajları
En Anlamlı 10 Kasım Mesajları

10 Kasım Mesajları

Yukarıda resimli 10 Kasım mesajlarına yer verdik burada ise 10 Kasım mesajları yer almaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en güzel sözlerinide burada bulabilirsiniz.

Ne mutlu “Türküm” diyene.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Egemenlik verilmez, alınır.

Doğruyu söylemekten korkmayınız.

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

Resimli 10 Kasım Mesajları 2020
Resimli 10 Kasım Mesajları 2020

Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır.

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

10 Kasım Mesajları
10 Kasım Mesajları

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir.

Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

En güzel resimli 10 kasım mesajları 2020
En güzel resimli 10 kasım mesajları 2020

Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

Yorum yapın