Platon (Eflatun) Sözleri

Ünlü filozof Platon (Eflatun) ilk yüksek öğrenim kurumu Atina Akademisi’nin kurucusu, matematik ve felsefe alanında dünyanın en büyük düşünürüdür.

Aşağıda Platon (Eflatun) sözlerini, hayatını ve eserlerini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Platon Sözleri

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur.

Başlamak işin en önemli kısmıdır.

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.

İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil.

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.

Platon Eflatun Sözleri
Platon’dan bize kalan efsane sözler

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.

Kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.

Platon Sözleri Resimli
En anlamlı, manalı ve resimli Platon (Eflatun) sözleri

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Bütün sanatlar, kazanma ve meydana getirmeden başka bir şey değildir.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl kötüyü istemez ve mutlak iyidir.

Platon Sözleri Felsefi
Platon Sözleri Felsefi

Kötülüğün yolu yakındır, kolay ulaşılır. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Hak ve doğrulukla gaip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Platon'un Etkileyici Sözleri
Adalet ile ilgili Platon sözü

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç ve kötülük vardır.

Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirip yaptırılır.

İnsanlar mağaranın içinde yaşıyorlar. Filozoflar, peygamberler ise mağaranın dışını bilen ve insanlara bunu anlatmaya çalışan kişilerdir. Çoğu zaman insanlar sert tepki verirler.

Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kanaati varsa, bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü, kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.

Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.

Bu güzel sözümüze bir örnek verelim: Kolunuz kangren oldu ise kolunuzun kesilmesi kötü bir şey değildir. Çünkü kol kesilmediği takdirde hastalık vücuda yayılır ve ölüme neden olur yani daha büyük bir kötülüğe.

Eflatun Sözleri
Eflatun Sözleri

Bitkilerde, bütün canlılarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun besini, mevsimi, yeri bulamayınca göreceği zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü kötünün iyiye zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur.

Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.

Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Eflatun Felsefi Sözleri

Beden ruhun mezarıdır…

Doğru düşünce bilgidir.

Demokrasi despotluğa dönüşür.

Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

En Güzel Platon Sözleri
En Güzel Platon Sözleri

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Yanlış olan her yerde daima aldanmada vardır.

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Hiç bir şey tesadüfen gerçekleşmiyor, her şey bi plan dahilindedir.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileride o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.

Adalet ile devlet özdeştir. Devlete yararı olan şey “adaletli”, zararı olan şeyse “adalete aykırı”dır.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

En Güzel Resimli Platon Sözleri
En Güzel Resimli Platon Sözleri

Kuşkusuz, dedim, bilgi ruhun beşinidir. Ama bilgi satın almak, besin satın almaktan daha tehlikelidir.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜŞ ve YOK OLUŞTUR.

Bir takım insanlar felsefeyi gereksiz görüyorlar. Fakat felsefe, İslam dinini ve düşünce dünyasını derinden etkilemiştir.

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.

ADALETLİ OLMAK herkese eşit davranmak değildir, herkesin durumuna, konumuna göre davranmaktır.. Yani ADALET= EŞİTLİK değildir!.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun…

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.(Sokrates haksız yere öldürüldükten sonra söylediği söz)


Eflatun’un (Platon) Hayatı

Antik Klasik Yunan filozofu Platon, İslam dünyasındaki adıyla Eflatun, batı dünyasındaki ilk yüksek öğrenim kurumu Atina Akademisi’nin kurucusu, matematikçi ve felsefe dünyasının en büyük düşünürlerindendir. Atina’da soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Düşüncelerinde çok fazla etkilendiği Sokrates’in öğrencisidir. 40’lı yaşlarında Güney İtalya’ya yaptığı yolculuğa kadar eserlerinin çoğunda Sokrates’in etkisi hissedilmektedir. Sokrates, demokrasi yanlıları tarafından idam edilince Eflatun’un siyasi kariyer fikri değişti. Bundan sonrasında demokrasi düşmanlığını kararlı bir şekilde yapmaya başladı. Milattan önce 387 ile 388 tarihlerinde Atina’da açtığı Akademia’da düzenli eğitime başladı. Ölümüne kadar Akademia’da ders veren Platon, Aristoteles’le burada yolları kesişmiştir.

Eflatun’un (Platon) Felsefesi

Felsefesini beş önemli kuram altında toplamak mümkündür. Bunlar:

  • Bilgi
  • İdealar
  • Ruhun ölümsüzlüğü
  • Evrendoğum yani Cosmogony, evrenin oluşumunu inceleyen bilim dalı
  • Devlet ile ilgili kuramlardır.

Yaşamı boyunca hocası Sokrates’ten edindiği ilham ile gerçek bir ahlakçı olarak kalmış olan Eflatun, bütün kuramlarını ahlaki ağırlıklı görüşlerle irdeleyerek oluşturmuştur. Eflatun ve hocası Sokrates’e göre felsefenin asıl ulaşmak istediği, insanların yetkin yaşamının ve mutluluğunun sağlanmasıdır. Onlara göre yetkin yaşam ancak erdemli, ahlaklı bir hayat sürmekle mümkün olabilir. Platon’a göre erdemin temeli bilgi, özü idealar, gerekçesi evrendoğum, güvencesi ruhun ölümsüzlüğü, yaşam sığınağı devlettir. 50 yıl gibi uzun bir süre boyunca kuramsal yapı üzerinde düşünmüş olan Eflatun, kuramsal konularla ilintili felsefi konularla uğraşmış ve verdiği mücadele neticesinde görüşlerini düzeltip olgunlaştırmıştır. Platon’un felsefesini incelemek ve anlayabilmek için en akılcı yol, onun geçirdiği değişimi ve gelişmeyi takip etmektir. Yaşadığı değişim ve gelişimden dolayı Eflatun’un felsefesi, Sokratesçi Dönem, Geçiş Dönemi, Olgunluk Dönemi ve Yaşlılık Dönemi olmak üzere 4 ana dönemde ele alınmaktadır.

Eflatun’un Eserleri

Eserlerinin çoğunun günümüze ulaştığı düşünülen Eflatun, felsefe ve düşünce dünyası için değerli eserler vermiştir. Eflatun’un dönemlerine göre eserlerinin bir kısmı şunlardır:

  • Sokrates Dönemi Eserleri: Euthyphron, Kriton, Savunma, Lysis ve Devlet’in 1. kitabı, İon, Lakhes ve Kharmides
  • Geçiş Dönemi Eserleri: Menon, Protagoras, Gorgias, Euthypdemos ve Kratylos
  • Olgunluk Dönemi Eserleri: Phaidon, Phaedrus, Symposium ve Devlet
  • Yaşlılık Dönemi Eserleri: Timaios, Parmenides, Theaetetos, Yasalar, Sophist ve Devlet Adamı, Philebos

Yorum yapın