Pir Sultan Abdal Sözleri

Alevilerin büyük ozan olarak benimsediği Pir Sultan Abdal’ın özlü sözlerinin yer aldığı sayfa hazırladık. Sayfamızda Pir Sultan Abdal’ın kısaları, sözleri ve şiirleri yer almaktadır.

Pir Sultan Abdal Sözleri

Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır?

Herkese gönlünce ver deli gönül.

Bir halden anlamaz cahile kul eyledi zaman bizi.

Bozuk düzende sağlam çark olmaz.

Ardınca kuyular kazar. En iyi dostundan sakın sen seni.

Hiç ellerin taşı bana değmez. İlle dostun gülü yaralar beni.

Eksikliğim çoktur ben de bilirim. Eksiklikle kabul eyle gel beni.

Benden selam olsun ev külfetine çıkıp ele karşı ağlamasınlar.

Pir Sultan Abdal Sözleri
Pir Sultan Abdal Sözleri

Alem çiçek olsa, arı ben olsam dost dilinden tatlı bal bulamadım.

Derdim çoktur hangisine yanayım yürekte yareler türlü türlüdür.

Bir kişi Hakk’ın emrinde olmasa ona nesne gelmez, selamın almam.

Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini kendi götürür.

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş. Akşam gelip konan sabah göç imiş.

Dostum beni ısmarlamış, gel diye gideceğim ama yol bozuk, bozuk.

Bin kez kırdılar dallarımızı bin kez budadırlar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz.

Gönüldür cennet yapısı nur ile aydın kapısı kıldan incedir köprüsü geçebilirsen beri gel.

Karga konsa gülistana gülün kadrini ne bilir kendi kadrini bilmeyen elin kadrini ne bilir.

Demiri demir ile dövdüler. Biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar. Biri aç biri toktu.

Pir Sultan Abdal Sözleri
Pir Sultan Abdal Sözleri

Kara toprak gibi sakin ol otur Hak’tan ne gelirse kabul et getir bahar aylarının yemişin bitir.

Gel ahımı alma güzel bir ah yerde kalmaz imiş gaziler fani dünyada Pir ağlatan gülmez imiş.

Hak bizi yoktan var etti şükür yoktan vara geldim yedi kat arşa asılı kandildeki nura geldim.

İman eder, amel etmez Hakk’ın buyruğuna gitmez kadılar yaş yere yatmaz hiç böyle bir şeytan var mı?

Oku asılanın yayı yasılır gaziler kılıcı Arş’a asılır gurur ile kahramanlar basılır nasihatim dinle, sakın gururdan.

Aşk harmanında savruldum Hem elendim hem yuğruldum kazana girdim kavruldum meydana yenmeğe geldim.

Dağlara taşlara lalesin verdi kafire hisarın kal’asın verdi arıya bal verdi belasın verdi arı ağlar bana, balımdan oldu.

Altından bir pula olur mu kail konuş ki ehl ile olasın ehil konuşma cahille olursun cahil kişi itibardan düşer mi düşer.

Abdal Pir Sultan’ım, böyle mi olur herkes ettiğini elbette bulur alıcı kuşların ömrü az olur akbaba zararsız yaşar mı yaşar.

Gelir senin ile güler de oynar ardınca önünce ayıbın söyler bir vakit gelince önüne çıkar en iyi dostundan sakın sen seni.

Pir Sultan Abdal Sözleri
Pir Sultan Abdal Sözleri Resimli

Gönül havalanıp gökte gezerken bana zulüm kanlı zalimden oldu kişinin çektiği dili belası her ne oldu ise dilimden oldu.

Pir Sultan Abdal’ım böyle söyledi indi aşkın deryasını boyladı bunu işlemeyen kula söyledi en iyi dostundan sakın sen seni.

Ne kadar bilsen de bilire danışDanışan dağları aşar mı aşarDanışmadan yola gitse bir kişiYorulup yollardan şaşar mı şaşar.

Kaba rüzgar gibi boşa dolaşma çalıya çırpıya değip ileşme toz toz olup topraklara karışma harman yeli gibi es deli gönül.

Hatırın yıkarlar hatır yıkınca gözyaşı yeğlenmez taşıp akınca el elden üstündür arşa erince nasihatim dinle, sakın gururdan.

Gel ey zahit bizim ile çekişme Hakk’ın yarattığı kul bana n’eyler kendi kalbin arıt, bize ilişme bendeki küfr sendek’imana neyler?

Pir Sultan Abdal’ım dağlar aşalım aşalım da dost iline düşelim çok nimetin yedim helalaşalım geçti dost kervanı eyleme beni.

Gelir senden önce yükseğe çıkar gözlerinden kanlı yaşını döker ayağın kayınca urganın çeker en iyi dostundan sakın sen seni.

Pir Sultan Abdal’ım, bu sözüm haktır gaziler sözümün hatası yoktur aşıkın maşuktan dönmesi çoktur Pirin eşiğine düş deli gönül.

Benden selam söylen sofu canlara vücudun şehrini yuyanlar gelsin yedi kat göklerin yedi kat yerin kudret binasını kuranlar gelsin.

Pir Sultan Abdal Sözleri
Pir Sultan Abdal Sözleri

Hünerin var ise kendini devşir söyleyecek sözü kalbinde pişir ululuk büyüklük Hakk’a yaraşır nasihatim dinle, sakın gururdan.

Bu dünya dediğin bir sınık yaydır evveli toy düğün, ahiri vaydır dört kapılı ulu hoş bir saraydır konan göçer imiş, kalan eylenmez.

Abdal Pir Sultan’ım, keremler kani nereden geliyor canımın canı sensin bu gönlümün şahı sultanı sensiz bu cesette bu can eylenmez.

Bir su bir gölde çok durursa kokar azar azar çağla ak deli gönül bulanık akma ki içmezler seni çeşmenin gözünden çık deli gönül.

Pir Sultan Abdal’ım, çağır ya gani veren Allah yine alır ol canı gönül bir gemidir, akıl dümeni akıl dümen, ya söyleyen dil nedir?

Bir öğüdüm vardır sana söyleyem en iyi dostundan sakın sen seni öğüdüm dinlersen manası budur en iyi dostundan sakın sen seni.

Ben dervişim dersin dava kılarsın Hakk’ı zikretmeye dilin var mıdır kendini gör, elde sen ne ararsın hâlâ hâl etmeğe hâlin var mıdır?

Ben de şu dünyaya geldim geleli kalsın benim davam divana kalsın yaradan Allah’tır benim vekilim kalsın benim davam divana kalsın.

Ateş gibi birden parlayıp yanma yanıp yanıp çevre yanın yandırma kah karanlık kah aydınlık görünme meydanda mum gibi yan deli gönül.

Dertli olmayanlar derde yanar mı sadık derviş ikrârından döner mi dertsiz bülbül gül dalına konar mı ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır?

Başım alıp hangi yere gideyim gittiğim yerde buldu dert beni oturup benimle ibadet kıldı yalan söyledi de yüzüme güldü yalın kılıç olup üstüme gel.

Pir Sultan Abdal Şiirleri

Demiri, demirle dövdüler;
Biri sıcak, biri soğuktu.
İnsanı, insanla kırdılar;
Biri aç, biri toktu.

Bir halden bilmez cahile,
Kul eyledi zaman bizi.

Benden selam olsun ev külfetine
Çıkıp ele karsı ağlamasınlar.

Dostum beni ısmarlamış, gel diye,
Gideçegim ama yol bozuk, bozuk.

Alem çiçek olsa, arı ben olsam
Dost dilinden tatlı bal bulamadım.

Yad ellerde kalmak kula hatadır
Sal Allah’ım, sal sılama varayım.

Cehennem dediğinde dal odun yoktur.
Herkes ateşini buradan götürür.

Yağmur gibi yağar taşlar başıma
İllede dostun bir fiskesi yaralar beni.

Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım,
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.

Bir kişi Hakk’ın emrinde olmazsa
Ona nesne gelmez, selamın almam.

Nefes

Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi
Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi

Yorum yapın