Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Mehmet Akif Ersoy denince akıllara ilk gelen “İstiklal Marşı” oluyor. Ayrıca söylediği sözler ilede yaşadığı dönemde ön plana çıkmıştır. Özellikle Abdülhamid Han ile aralarında büyük çekişmeler olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Sayfamızda Mehmet Akif Ersoy hakkında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. Mehmet Akif Ersoy sözleri ve hayatı hakkında detaylı bilgi burada;

Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter.

24 saatten birini hakka vermeyen insan denilir mi?

Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırtmasın.

İslam’ı öyle yaşa ki akıllar dursun. Sen ona buna değil Allah’a kulsun.

Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.

Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi.

Budur cihanda en beğendiğim meslek; sözün ödün olsun hakikat olsun tek.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri
Mehmet Akif Ersoy Sözleri Resimli

Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, boğamazsam hiç olmazsa kovarım.

Bekayı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir, çalış, çalış ki beka sa’y olursa hak edilir.

Bize çağ dışı diyorlar doğrudur; çağlar açtık, çağlar kapattık. Çağlar bizden geri.

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Ya rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı, mahşerde mi biçarelerin, yoksa felahı.

Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!

Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne acırım tükürüğe billahi tükürsem yüzüne.

Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!.

Ya rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin, yoksa felahi?

Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar: dipçik altında ezilmiş, parçalanmış kafalar!

Mehmet Akif Ersoy Sözleri
Mehmet Akif Ersoy Sözleri

İnmemiştir Kur’an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.

Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren.

Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım.

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilâl uğruna yâ rab, ne güneşler batıyor.

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.

Yumuşak huylu isem kim demiş uysal koyunum; kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum.

Medeniyet dediğin açmaksa bedeninin her yerini. Desene hayvanlar senden daha medeni.

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz.

Artık ikiyüzlüleri sevmeye başladım çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım.

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda allah korkusundandır.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri
Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla. Bilmez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla!

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Şehamet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.

Cehennem de olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönmek bilmez yürürüz.

Şarka bakmaz, garbi bilmez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi.

Konuşmak bir mana ise susmak bin bir mana. Herkes konuşmasına konuşur lakin sükut yürekli olana.

İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece: Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun.

Hatırlar mısın? Doğduğun zaman, sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir yaşam sür ki, mevtin sana hande olsun. Halka matem.

Aldanma insanların samimiyetine, menfaatleri gelir her şeyden önce. Vaat etmeseydi  Allah cenneti, o’na bile etmezlerdi secde.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri
Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Ey âdemoğlu bu devir ve Devran’da içinizde hakkı ve hukuku bilen çoktur. Yaptığınız işte hile çok İslamiyet’i sorup da arayan ve yaşayan yoktur.

İslâm’ı elinden tutacak, kaldıracak yok. Nâ-hak yere feryat ediyor: âcize hak yok! Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhi? Ağzım kurusun.

Adamın biri Akif’e yaklaşarak sorar: affedersiniz,sizin için baytar diyorlar. Akif hiç istifini bozmadan cevap verir: evet,yoksa bir yeriniz mi ağrıyordu?

Mehmet Akif’e sormuşlar. Bu ülke ne zaman gelişir? Diye” o’da cevap vermiş; “cuma namazına gelen cemaat, sabah namazına da geldiği zaman.

Adamın biri Akif’e yaklaşarak sorar: Affedersiniz, sizin için baytar diyorlar. Akif hiç istifini bozmadan cevap verir: Evet, yoksa bir yeriniz mi ağrıyordu.

Tek hakikat var, evet, bellediğim dünyadan, elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın: hepimiz kendimizin, bağrı yanık, aşıkıyız; sade, i’lanı çekilmez bu acaib aşkın!

İki üç balta ayırmaz bizi mazimizden. Ağacın kökü mademki derindir cidden, dalı kopmuş, ne olur gövdesi gitmiş, ne zarar o, bakarsın, yine üstündeki edvarı yarar, yükselir, fışkırıp, afak-ı perişanımıza; yine bir vaha serer kavrulan imanımıza.

Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Ostralya ile beraber bakıyorsun: kanada! Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk; sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.

Bir dost meclisinde Mehmet Akif gayet hararetli bir şeyler anlatmaktadır. Sonradan görme zenginin biri bu meclise gelir selam verir ancak herkes Akif’i dinlediğinden kimse duymaz selamı ve almazlar dolayısıyla. Adam Akif’e sataşmak için: O üstat ne sallıyorsun yine der. Akif istifini bozmadan: Senin ne kadar iyi bir insan olduğunu sallıyorum.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri
Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı

İstanbul’da 1873 yılında dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy, ilköğretimini Emir Buhari mahalle mektebinde aldı. Maarif Nezareti’ne bağlı İptidaiyi ve Fatih Merkez Rüştiye’sini bitiren milli şair, aynı zamanda babasında İslami bilgiler ve Arapça alanlarında yetiştirildi. Arapça, Fransızca, Türkçe, Farsça bilgisiyle çevresindekilerin dikkatini çeken Ersoy, rüştiyedeyken hürriyetçi öğretmenlerinden etkilendi. İdadide okurken şiirle uğraşan Ersoy, babasının ölümü, evlerinin yanması gibi nedenlerden dolayı mezunlarına memuriyet veren yüksek okulu seçmek zorunda kalmıştır.

1893 yılında Mülkiye Baytar Mektebi’ni birincilikle bitirdi. Veteriner olarak 20 yıl görev yaptığı süre içinde Anadolu, Rumeli, Arabistan’ı dolaşmış ve halkla yakın ilişkiler kurmuştur. İlk şiirleri Resimli Gazete’de yayınlanan Ersoy, 1906’da Halkalı Ziraat Mektebi’nde, 1907’de Çiftçilik Makinist Mektebi’nde hocalık yaptı. 1908’da ise Darulfünun Edebiyat-ı Umumiye hocalığına tayin edilmiştir. İlk şiirlerini yayınladıktan sonra 10 yıl boyunca eser yayınlamamıştır. 1908’de Eşref Edip’in çıkardığı Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinde yazılar ve şiirler yazmaya başladı. Mısır’a 1913 yılında yaptığı yolculuktan dönerken Medine’ye uğramıştır. Teşkilat-ı Mahsusa’da çeşitli görevlerde bulunmuştur. Burdur milletvekili olarak TBMM’ye gitmiştir. 17 Şubat 1921 yılında yazdığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılına TBMM tarafından kabul edildi. Mısır’da yaşadığı yıllarda yakalandığı siroz hastalığından dolayı hava değişimi için Lübnan’a ve Antakya’yı gezdi. Yurdunda ölmek için geldiği İstanbul’da 27 Aralık 1936 yılında vefat etti.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Mehmet Akif Ersoy’un Edebi Kişiliği

Hayatı boyunca hiçbir edebi topluluğun içinde yer almamış olan Mehmet Akif Ersoy, eserlerinde titiz bir çalışma yürütmüştür. Konuşma diline yasladığı eserlerinde hem aruz ölçüsünü hem de iç ahenge önem vermiştir. Ersoy’un edebi kişiliğinde öne çıkan özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Milli edebiyatın edebiyat ve dil anlayışını benimsememiştir. Fakat o dönemde eserler verdiğinden milli edebiyat bağlamında değerlendirilmektedir.
 • Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
 • Eserlerindeki en önemli konular, fakirlik, cehalet, köksüzlük, inançsızlık taassuptur.
 • Şiirlerinin geneli İslami lirizme sahiptir.
 • Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılı eserler vermiştir.
 • Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış olup Tevfik Fikret, Yahya Kemal’le birlikte aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan şairdir.
 • Mesnevi nazım biçimlerini ve Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır.
 • Lirik-epik kategorisinde değerlendirilen şiirleri çoğunluktadır.

Mehmet Akif Ersoy’un Eserleri

Manzum hikaye türümde Türk Edebiyatının önemli sanatçılarından olan Mehmet Akif Ersoy, İslamcılık akımını benimsemiştir. Yazılarında sıklıkla Türkçülük ve Batıcılığı eleştirmiştir.

Manzum Öyküleri:

 • Küfe
 • Seyfi Baba
 • Meyhane
 • Mahalle Kahvesi
 • Hasta

En meşhur eserleri:

 • Süleymaniye Kürsüsünde
 • Safahat
 • Gölgeler
 • Asım
 • Hatıralar
 • Hakkın Sesleri
 • Fatih Kürsüsünde
Mehmet Akif Ersoy Sözleri
Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı

Mehmet Akif Ersoy – İstiklal Marşı 10 Kıtası

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Yorum yapın