Mahmud Efendi Sözleri

En çok aranan İsmailağa Cemaatinin lideri olarak görülen Mahmud Efendi sözlerini resimli bir şekilde bulabilirsiniz.

Mahmud Efendi İlimle İlgili Sözleri

İbadeti firar eder (kaçar) gibi yapmayalım.

İnsanı hatırlı eden dindir, şeriattır.

Her şeyin azı kafi, İslam’ın azı kafi değildir.

Kendini beğenirsen Mevla seni beğenmez.

Daima dikkatli olacağız, İslam’ı sevdireceğiz.

Müslüman hakkı duydu mu hemen boyun eğecek.

İbadetim kabul olunmaz diye korkarsak, kabul olunur.

Zekat, sadaka veren çok iyidir, vermeyen çok kötüdür.

Mahmud Efendi Sözleri

İslamiyet noksanlık kabul etmez, din eksiklik kabul etmez.

İnsan namusunu düşünecek. En büyük namusumuz dinimizdir.

Tevazu hasis (alçak) adamı yükseltir, kibir de yüksek adamı alçaltır.

Millet seni bilse ne olur. Şeytanı bütün millet biliyor da ne oldu?

Emir tut, saman kafa olma, şeytana uyma, hayvandan aşağı olma.

Seferde teheccüd namazı kılmayı zorlamıyorlar ama yine de sen kıl.

Kibirli bir insanla karşılaştığınız zaman ona Firavun’un halini anlatın.

Hiç kimsenin büyüklenmeye hakkı yoktur, herkes kendini küçük bilsin.

Buradaki zahmet nokta bile olsa, ahirette 0 nokta kalkacak, rahmet olacak.

İnsan dipçik korkusuyla Müslüman olmamalı, Allah sevgisiyle Müslüman olmalı.

Mahmud Efendi Sözleri

İslam’ı hayatlarına tatbik etmekten üşenen kavim Bosna Hersek’in belasına uğrar.

Eğer fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı insanoğlunun kibirden başı eğilmez olurdu.

Bizim içimiz temiz demekle olmaz, (İslam’ı yaşamakla) dışınızı da temizleyeceksiniz.

İslamiyet nurdur, İslamiyet’sizlik karanlıktır. İslam öğrenilip yaşanmadan nura çıkılmaz.

Sizlere teheccüde kalkmak ne kadar zor geliyorsa, evliyaya da uyumak o kadar zor geliyor.

Amel ve ilim bakımından kendini din kardeşinden üstün görenin ameli de ilmi de heba olur.

Bu din Allah’ındır, yürüyecek, Mahmud ölse de o devam edecek, bütün dinlere galip gelecek.

Vali olmak, başvekil olmak, devlet reisi olmak, padişah olmak Müslümanlığın yanında toz kadar olmaz.

Dinimiz kendimize uymaz, biz dinimize uyacağız. Kim dini kendisine uydurmaya çalışırsa o Müslüman değildir.

Bu kadar kulluk yetmez, bu kadar edep yetmez. Mademki onun nimetleri artıyor bizim de  boyun eğmemiz artsın.

Mahmud Efendi Sözleri

Herhangi bir insan ibadetteyse doğrudan doğruya cennettedir. Herhangi bir insan isyandaysa doğrudan doğruya cehennemdedir.

Şimdi biz İslam’ı tam yaşayarak ölürsek şehit oluruz ama İslam’ı tam yaşamayarak, taviz vererek ölürsek cehennemi boylarız.

Davası İslam olanlar benim kardeşimdir. Ben de onların kardeşiyim. Müslümanlar için zafer ancak Islamiyet’i yaşamak ile mümkündür.

Ey insanlar sonunuzu düşünün kabirde kurtlanacaksınız. Bu gününüze aldanmayın, yarınınızı düşünün, dünyada kendini beğenmek olmaz. Ahiret hayatında cennete giderseniz o zaman kendinizi beğenin.

Madem kendini, kendi kanunlarınla yönetmek istiyorsan, kendi evini barkını kendin yarat, istediğin gibi yönet. Ama yok yapamazsın. Allah yaratır her şeyi, o zaman Allah ne derse o olacak, Kuran’a dönelim.

Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün yapraklar kağıt, deryalar mürekkep olsa bunlar biter de Allah’ın ilmi hiç yerinden sallanmaz. İnsanoğlu bir kaç kelime öğrenmekle kibirden fezaya sığmaz oluyor. Bize lazım olan tevazudur.

Müslüman o kimsedir ki İslamiyet’ in emirlerine tamamen uyar, fakat İslamiyet’ i kendine uydurmaya kalkmaz. Islamiyet’i kendine uydurmaya uğraşan kişi hakiki Müslüman olamaz. Şeriata uyan hakiki Müslümandır.

Nefis ile İlgili Sözleri Mahmut Efendi

En büyük kurt, nefislerimizdir.

Nefis insanı numaradan hasta yapar.

Mahmud Efendi Sözleri

Nefsimiz pehlivan olmadan onu yenelim.

Nefsinin arzusuna uyanı kimse zapt edemez.

Sen nefsini hak ile meşgul etmezsen, nefis seni batıl ile meşgul eder.

Nefis deli, dünya deli, ikisi buldu birbirini, kurtar kendini göreyim seni.

Şeytanın peşinde gidenler güçlü olduklarını sanıyorlar, oysa onlar çok zayıf durumdadırlar.

Biliyorsunuz tarikat, azimetle amel ister. Ruhsatla, gevşeklikle amel istemez. Nefis, azimetle amel edilince kırılır.

Kendimizi bir yoklayalım, nefis muhasebesi yapalım. Günden güne hasretimiz artıyor mu, yükseliyor mu? Günden güne feyzimiz artıyor mu, yükseliyor mu?

Sabır Sözleri Mahmut Efendi

Sabredelim inşallah ak olacaktır.

Sabırsız iman, başsız insana benzer.

Zorluklara sabreden için musibet yoktur.

Cenab-ı Hak sabredenler ile beraberdir.

Dünyada bela olmasa dünyanın tadı olmaz.

Sabır, başına gelen belanın kalkması için acele etmemektir.

Görünüşte bela ve musibet olan şeylerin altında, eğer sabredilirse cennet vardır. Bilsek sevinirdik.

Dert neye benzer, altın zincire benzer. Mevla onunla bizi kendi kapısına bağlıyor. O dert olmasa her gün uçurumdan bin defa uçarsın. Hem de öyle uçarsın ki parçan bile bulunmaz.

Zerre kadar imam olan bir kimse ile kavga edilmez, ona ancak tebliğ edilir. Etmeyelim kavga, sabırlı olalım. Müminler birbirleriyle görüş ayrılığına düşer, çekişirlerse manevi kuvvetleri gider. Sabretmek lazımdır.

Yorum yapın