Kuran Sözleri

Başta Peygamberler olmak üzere ünlü isimlerinden yer aldığı sayfamızda kuran sözleri, kuran ile ilgili hadisler ve kuran ile ilgili güzel sözlere yer verilmiştir.

Kuran İle İlgili Sözler, Ünlü İsimlerden Kuran Sözleri

Kuran sözleri kısa ve en etkileyici Kuran ile ilgili hadisler tek sayfa altında toplandı.

Kur’an okuyan bunamaz. El-Manevi

Kalbin şifası Kur’an okumaktır. Hz. Ali

Kur’an okumak, kalplerin şifasıdır. Hz.Ali

Bismillah, her hayrın başıdır. B.Said-i Nursî

Kur’an ile insan, ikiz kardeştir. Hz.Muhammed

Tefekkürsüz Kur’an okumada hayır yoktur. Hz. Ali

Kuran-ı Kerim’i, güçlü olmak için okuyunuz. Edebali

Kuran Sözleri
En Güzel Resimli Kuran Sözleri

Kur’an insan nevine son bir haberdir. Muhammed İkbal

Evlerinizi namaz kılarak ve Kur`an okuyarak nurlandırınız.

Sizin en hayırlılarınız, Kur’an-ı okuyan ve okutandır. İbn-i Mace

Kur’an bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. Humeyni

Kuran-ı Kerim bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır.

Kuran-ı Kerim; Allah’ın birliğini ispat eden, en büyük eserdir. Gibbon

Kuranda ki hikmetin evveli olmadığı için, zevali de olmaz. M.İkbal

İstesem, sırf fatiha suretinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim. Hz.Ali

BU SÖZDE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Allah Aşkı İle İlgili Sözler

Sayfamızda Allah aşkı ile ilgili sözleri resimli olarak bulabilirsiniz. Tıkla ve Paylaş

 

İnsan için Kur’andan daha ulvî bir mîzan yoktur. A.Şeref Güzelyazıcı

 Kur`an-ı Kerîm, Allah Teâlâ`nın gökten yeryüzüne uzatılmış bir ipidir.

Anlamlı Kuran Sözleri
Etkileyici Kuran Sözleri Resimli

Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. Hz. Ali

Kim Allah`ın kitabından bir âyet okursa, Kıyâmet günü kendisine nûr olur.

Nice Kur’an okuyucuları vardır ki Kur’an onlara lanet eder. Hadis-i Şerif

Cihan sessiz bir Kur’an, Kur’an da sessiz bir Cihândır. A.Şeref Güzelyazıcı

Kur’an-ı Kerim ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir. İmâmı Gazalî

Yüce Allah Kur’ân’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. Hz. Ömer

Hadis rivayet etmek, peygamber efendimize intisab etmek demektir. Hz.Ali

Çağımızda Kur’ansız yaşamak; kör sağır dilsiz ve şuursuz yaşamaktır. Knematirul

Kur`an`ın sair sözlere üstünlüğü, Rahman`ın mahlûkatına nazaran üstünlüğü gibidir.

Kur’an-ı okuyan kimse için ecir vardır. Onu dinleyenin ecri iki kattır. Halil b. Ma’dan

Kuran Sözleri
Kuran Sözleri ve Hadisleri Resimli

İslamiyetin istinatgâhı Kur’andır. Ve Kur’an müslümanın berâtı ve necâtıdır. M. X. Moreyl

İçinde Kur’an okunan ev, gök ehline pırıl pırıl ışık saçar; nasıl ki yıldızlar ışık saçarsa. Beyhaki

Sanma ki; önünde, seçenekler çok, Ya Kur’ân, ya hüsrân, üçüncüsü yok! Cengiz Numanoğlu

Boş zamanlarında daima Kur’an oku. Çünkü insanlığa ilk defa oku diyen O’ dur. Ali Türkmen

Kur’ân’ın sözü kaldı, özünü yasakladık, Sözünü de, yaldızlı kılıflarda sakladık. Cengiz Numanoğlu

Kalbinde Kur’ân-ı Kerîm’den bir şey bulunmayan kimse, harap olmuş ev gibidir. Sünen-i Tirmizî

Kim Kur’an’ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirir. Hz.Muhammed

Ben Kur’an-ı her yönden inceledim. Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Otto Von Bismack

Ümmetimin en şereflileri ve ileri gelenleri, Kur’an-ı kalbinde, hafızasında taşıyanlardır. İbn-i Abbas

Beşerin derdine derman olur ancak Kur’an Onsuz artık canavardan da beterdir insan. A. Ulvi Kurucu

Kuran Sözleri
Kuran Sözleri Manalı

Kur’an-ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendi dost ve yaranına şefaatçi olarak gelir. Sahih-i Müslim

Kur’ân’ın diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah’ın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir. Hz. Resul-i Ekrem

Resulullah buyuruyor ki: Biliniz ki gerçekten sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabı olan Kur’an-ı Kerimdir.

Kur`ân-ı Kerîm doğru yol gösterici, mü`minlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir” (el-Bakare, 97). 

Ben sağ kaldıkça, Kur’an’ın kölesiyim. Ben seçilmiş Muhammed’in S.A.V. yolunun toprağıyım. Mevlâna

Kur’ân eczanesinde, her derde devâ vardır; Son kullanma tarihi: Kıyâmete kadardır. Cengiz Numanoğlu

Allah indinde şefaat bakımından en faziletlisi, Kur’an’dır. Ne Nebi, Ne Melek, ne de başkası. Hz.Muhammed

Kur’an sıhhatli kalpler için gıdâ; hasta kalpler şifâ dolu bir hakikât ve hayat eczânesidir. A.Şeref Güzelyazıcı

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar; Sen Kur’ân’ı açarsan, Kur’ân da seni açar. Cengiz Numanoğlu

Kim Kur’ân’ı dünya ve dünyevî süsleri elde etmek için öğrenirse, Allah cenneti ona haram kılar. Hz.Muhammed

Zaman ihtiyarlandıkça Kur’an gençleşiyor; rumuzu sırlı hakikatleri tavazzuh ediyor ortaya çıkıyor. Said Nursî

Sanma ki; zorbalıkla yolumdan döneceğim; Ben Kur’ân’la doğmuşum, Kur’ân’la öleceğim. Cengiz Numanoğlu

Modern ilmin on dört asır geriden takip ettiği Kur’an, ben şehadet ederim ki Allah’ın kelamıdır. Kaptan Coustea

Kuran Sözleri Yunus Emre
Yunus Emre Kuran Sözleri

Kur’an’ın sergilediği dinin gayesi, insanı zorunlu kulluktan, serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir. Şatibi

Dünya müslümanları, Kur’ân’la yüzleşmeden, Hiç kimse aramasın, hüsrana başka neden… – Cengiz Numanoğlu

 O Kur`an, insanları Hakk`a ulaştırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır…” (el-Bakare, 185). 

Hattatlar yazdılar Kur’an hayran olur her okuyan. Kıyamete kadar duran kitabımdır benim Kur’an. Demir Hafız Mehmed

Kur’an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona serapa sembol ve mecazdır. Ahmed Hulûsi

Kur’an-ın Allah kelâmı olduğunu inkâr etmek mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Otto Von Bismack

Bu Kur`an, akıl sâhiplerinin, âyetlerini iyice düşünüp anlamaları ve ders almaları için, sana indirdiğimiz saadet kaynağı bir kitabtır” (Sâd, 29).

Müteşabih ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kuran’da isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur. Hz.Muhammed

Bu Kur’an 7 harf (lehçe beyan tavrı) üzere indirilmiştir. Her harfin bir zahiri (dışı), bir batını (içi), bir haddi (varış yeri), bir matla’ı (doğuş yeri) vardır. Hz.Muhammed

Her ayet; bir formül,bir kanun, bir denklemdir. Nasıl ki bir fizik formülü ile yüzlerce problem çözülürse, ayetlerin manası da, uygulama sahası da öyle geniştir. – Hekimoğlu İsmail

Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur’an’dan, bir ayet olsun halka ulaştırınız. Beni İsrail’den de ibretli kıssalardan haber verebilirsiniz. Bunda bir beis yoktur. – Hz.Muhammed

Onlar, hâlâ Kur`an`ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah`tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı.” (en-Nisâ, 82).

Kuran’ın içinde, pek çok tekrarlar vardır. Onu okuduğumuz zaman, bu tekrarlar beni usandıracak sanılıyor fakat biraz sonra bu kitap, bizi kendisine çekiyor, bizi hayranlığa ve sonunda büyük saygıya götürüyor. Goethe

 Şu indirilmiş Kur`an, mübarek ve feyizli bir kitabdır ki elleri önündekini (Tevrat ve İncil`i) tasdik edicidir. Tâ ki onunla Mekke halkını ve bütün çevresindeki insanları korkutsun. åhirete îman edenler, namazlarına gereği üzere devam ettikleri gibi, Kur`an`a da inanırlar” (el-En`âm, 92).

Yorum yapın