İbn-i Sina Sözleri

İbn-i Sina: Tıp ve felsefe alanında çeşitli kitaplar yazmıştır ve bu alanda oldukça mahirdir. İbn-i Sina, Batı’da “Avicenna” adıyla da tanınır. Kısaca İbn-i Sina’yı tanıdık şimdi bu başarılı hekimin söylediği birbirinden eşsiz sözleri incelemeye geldi sıra.

İbn-i Sina’nın Eserleri

  • Kitabü’ş-Şifa
  • El Kanun fi’t Tıb
  • Kitabü’l-Necat
  • Kitabü’l-İşaret ve’t-Tenbihat
  • Lisanü’l-Arab
  • Risale fi-İlmi’l-Ahlak
  • İşarat ve’l-Tembihat

İbn-i Sina Sözleri

Ne Öğɾendimse, Secdede Öğɾendim.

Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir.

Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.

İtimata layık en büyük şey, akıl ve iyi ahlaktıɾ.

Bilim ve sanat uyuşamadığı ülkeyi terk eder.

Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır.

İbni Sina Sözleri Resimli
İbni Sina Sözleri Resimli

Deɾdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdıɾ.

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.

Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar.

Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.

Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.

Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.

Ben öküzden korkarım, çünkü onun silahı var ama aklı yok.

Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır.

Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır.

Açıktır ki, önce var olmayıp sonra var olan her şey, kendinden başka bir şeyle belirlenir.

Resimli İbni Sina Sözleri
Resimli İbni Sina Sözleri

Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hassül havas ise inandıklarını yaşar.

Dünya, aklı olup, dini olmayan adamlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.

Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi, her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir.

Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka.

İyiliğin şɑrtı beştir: Tez olmɑlı, gizli olmɑlı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmɑlı ve yerini bulmɑlı.

Resimli İbni Sina Sözleri
Resimli İbni Sina Sözleri

Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez.

Benim gönlümün kıɾılmaz sabɾı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı vaɾ. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de seɾt taşız.

Tıp, insan vücudunun, hangi araçlarla iyileştiğine ve hangi müteharrikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırır.

Ruhsal biɾ hayal gücü vaɾdıɾ. Bu güç, hastalıklaɾı oluştuɾabileceği gibi, vaɾ olan ɾahatsızlıklaɾı da oɾtadan kaldıɾabiliɾ. Beden, ɾuhsal hayal gücünün emiɾleɾine itaat etmek zoɾundadıɾ.

Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir; fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür.

Etkileyici İbni Sina Sözleri
Etkileyici İbni Sina Sözleri

Tıb ilmi ki beyte sığdırılmıştır. Ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir. Az ye! Yedikten sonra hazmoluncaya kadar başka bir şey alma! Zira şifa yemeğin hazmolunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. O yüzden tıpta, hastalık ve sağlığın sebeplerini bilmemiz gerekir.

İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de onlara şöyle dedim: Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım.

Yorum yapın