Hz. Ömer Sözleri

Dört halifeden birisi olan Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra gösterdiği cesareti ile o dönemde dinini Mekkeli müşriklerden korkmadan haykırarak her alanda söylemiştir. Hz. Ömer, Hz. Muhammed S.a.v Efendimizin vasiyeti üzerine yanına defnedilmiştir.

Aşağıda Hz. Ömer sözleri ve hayatı hakkında kısa bilgileri derledik. Şimdi incelemek ister misiniz?

Hz Ömer Sözleri Kısa

Bugünün işini yarına bırakma!

Allah’ı anın, O’nu anmak şifadır.

Sırrını gizleyen, kendine hâkim olur.

Şerri bilmeyen, onun tuzağına düşer.

Yüze karşı övmek, boğazlamak gibidir.

Amirin en kötüsü, halkı kötü yola sevk edendir.

Hz Ömer Sözleri

Kalbinizin sevmediği kimselerden sakınınız!

İş bir kere geri kalırsa artık hiçbir zaman ilerleyemez.

Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.

Kötülüğü bilmeyen adam, onun tuzağına kolay düşer.

Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.

Halka karşı insaflı davranan, işinde muvaffakiyete erişir.

Bir iyiliğin şerefi, geciktirilmeden hemen yapılmasındadır.

Bir kimsenin sorduğu sorudan onun akıl seviyesini anlarım.

Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.

En akıllı kimse, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir.

Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış!

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Günah işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.

Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. (Nefsin esaretine düşmeyesin.)

Hz Ömer Sözleri

İnsanları düzeltebilmeniz için önce kendinizi ıslah etmeniz gerekir.

Kibir ve gururlulukla haddini aşanı, Cenab-ı Hak yerden yere çarpar.

Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.

Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

İnsan için iş çoktur, fakat tutacağı işten ak yüzle çıkmayı düşünmelidir.

İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Ahmakla dostluktan çekin, zira iyilik edeyim derken çok defa kötülük eder.

Bizim çarşımızda dini(-n ticaret kaidelerini) bilen kimseler satıcılık yapsın.

Mescidde oturan kimse, Allah’ü teâlâ’nın huzurunda bulunuyor demektir.

Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.

Ahiret yanında dünya nedir ki! Ancak tavşanın bir defa sıçraması misali bir şeydir.

Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!

Zenginlik de fakirlik de aynı şekilde birer binektir. Hangisine bineceğime aldırmıyorum.

Dua, sema ile arz arasında durur. Rasulullah’a salâvat getirilmedikçe, Allah’a yükselmez.

Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânın merhametine kavuşsun.

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar.

Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Hz Ömer Sözleri

Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görmemekten büyük ayıp olamaz.

Âhiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Allah-ü teâlâ baskasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.

Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.

Allah’ a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.

İnsanlarla güzel dostluk kurmak, aklın yarısıdır. Yerinde sual sormak, ilmin yarısı; iyi tedbir almak da yaşamanın yarısıdır.

Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ ı bilip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.

Hz. Ömer: Hızla camiye koşan çocuğun kolundan tutarak, daha küçüksün bu acelen ne dedi? Çocuk: ”Dün benden daha ufak birisi öldü.” dedi.

Tevazunun başı, bir Müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.

Tevbe’den maksad günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.

Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, kusurları bağışlamayan bağışlanmaz, affetmeyen kişi affolunmaz, günahlardan korunmaya çalışmayan kimse de korunup takvaya erdirilmez.

Çok konuşan çok yanılır. Çok yanılanın hayâ duygusu azalır. Hayâ duygusu azalanın, günah ve harama düşme endişesiyle şüphelilerden sakınma titizliği kaybolur. Şüphelilerden sakınma titizliği kaybolanın kalbi ölür.

Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.

On şey, on şeysiz düzelmez: Akıl, iffetsiz; fazilet, ilimsiz; kurtuluş, korkusuz; sultan, adaletsiz; asalet ve şeref, edepsiz; ferah, emniyetsiz; zenginlik, sehavetsiz; fakirlik, kanaatsiz; yücelik, tevazusuz; cihat, tevfiksiz iyileşip düzelmez.

Adalet olmadıkça; Yönetimin faydası olmaz. Edep olmadıkça; Asaletin faydası olmaz. Cömertlik olmadıkça; Zenginliğin faydası olmaz. Güven olmadıkça; Sevincin faydası olmaz. Kanaat olmadıkça; Fakirliğin faydası olmaz. Alçak gönüllü olmadıkça; Yükselmenin faydası olmaz. Allah’ ın başarıya ulaştırması olmadıkça; Çalışanın faydası olmaz.

Fazla lakırdıyı terk eden kimseye hikmet bahşedilir. Fazla (tecessüsle) bakmayı terk edenin kalbine tevazu bahşedilir. Fazla yemeyi terk edene ibadet lezzeti bahşedilir. Fazla gülmeyi terk edene heybet bahşedilir. Mizahı terk edene izzet bahşedilir. Dünya sevgisini terk edene, ahiret muhabbeti bahşedilir. Başkasının ayıbı ile meşgul olmayı terk edene, nefsinin ayıplarını ıslah etme hâli bahşedilir. (Müteal, yani idrak ötesi olan) Allah’ın keyfiyetinde araştırma ve tecessüsü terk edene, nifaktan kurtuluş bahşedilir.

Bütün dostları gezdim, gördüm. Dili muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim. Bütün elbiseleri gördüm. İffet ve sakınmaktan daha iyi elbise görmedim. Bütün malları gördüm; kanaatten daha iyi mal görmedim. Bütün iyilikleri gördüm; nasihatten daha iyisini görmedim. Bütün yemekleri görüp tattım; sabırdan lezzetlisini görmedim.

Hz. Ömer Sözleri Resimli

Hz. Ömer’den bizlere kalan en güzel sözleri resimli şekilde bulabileceğiniz sayfadasınız. Yolunuzu aydınlatacak efsane sözler burada.

Hz Ömer Sözleri

Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol!

Hz Ömer Sözleri Resimli

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Hz. Ömer’in Kısaca Hayatı

Hz. Ömer Peygamber Efendimizi öldürmek için yola çıkar ve yolda karşılaştığı bir sahabe niyetini anlayınca Hz. Ömer’i gizli bir müslüman olan kardeşinin evine yönlendirir. Hz Ömer oraya vardığında içeriden gelen Kur’an seslerini duyar “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih etmektedir.” (Taha ve Hadid surelerinin ilk ayetleri) bundan etkilenerek Müslüman olmuştur.

Müslüman olduktan sonra dinini hiç bir şekilde gizlemeden her yerde söylemiş ve Mekkeli müşriklere karşı büyük mücadeleler vermiştir.

Hz. Ömer birkaç defa evlendi. Bu evliliklerinden çocukları da oldu.

Hz. Ömer’in (ra) 10 yıl kadar süren hilafet döneminde Bizans ile yapılan Yarmuk, Halep, Ecnadin, Demirköprü, Dathin, Firaz ve Qarteen muharebeleri ile Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistin; Sasaniler ile yapılan Köprü, Nihavend, Kadisiye muharebeleri ile de Irak’ın tamamı ve İran’ın büyük bir kısmı feth edildi.

Hz. Ömer (ra) 1 Kasım 644’te, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen İranlı Ebû Lü’lüe tarafından Medine’de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken Hz. Ömer (ra) 3 gün sonra vefat etti.

Hz. Aişe’nin muvakatiyle Hz. Peygamber’in (Sav) ve Hz. Ebu Bekir’in (ra) yanına defnedildi.

Yorum yapın