Hz Muhammed Sözleri

Sayfamızda bugün Hz. Muhammed (S.a.v) Efendimiz hakkında kısa bilgileri ve sözlerini siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşacağız.

Hz. Muhammed (S.a.v) Hakkında Bilgi

Güllerin efendisi Hz. Muhammed Kimdir, Hz. Muhammed (S.a.v) hakkında kısa bilgi, özgeçmiş;


Hz. Muhammed (s.a.v), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah idi. Babası Efendimiz doğmadan vefat etmiştir. O’na 4 yaşına gelene kadar süt annesi Halime bakmış, 6 yaşına gelindiğinde ise Annesi Amine hakkın rahmetine kavuşmuştur. 6 yaşından sonra dedesi Abdulmuttalip bakmaya başlamıştır. 8 yaşına geldiği zaman dedesi de vefat edince Peygamber Efendimize amcası Ebu Talip bakmaya başlamıştır.

Zor bir çocukluk dönemi geçiren Efendimiz, 25 yaşına geldiğinde 40 yaşında olan Hz. Hatice ile dünya evine girer. Bu evlilikten 6 çocuğu olur. İsimleri şu şekildedir: (Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Kasım ve Fatımadır.) Hz. Fatıma’dan hariç çocukları hepsi efendimizden önce vefat etmiştir. Hz. Muhammed (S.a.v) 40 yaşına geldiğinde (610) yılında peygamber oldu. Hz. Muhammed (S.a.v) bir grup Müslüman’ı Habeşistan’a gönderdi, bu olay Müslümanların ilk hicreti oldu, (615 yılında)

Hz. Ebubekir ile uzun ve tehlikeli yolculuğundan sonra (622 yılında) hicret ettiler. Peygamber efendimiz 55 yaşına geldiğinde Hz. Ebubekir’in kızı Aişe ile evlendi Peygamber Efendimiz vefatından önce humma hastalığına tutulur, 13 gün süren bu hastalığın sonrası hicretin on birinci ayı Miladi 632 yılında Medine’de vefat eder. Vefat ettiği yaş kameri seneye göre 63, şemsi seneye göre ise 61’dir.

Hadis Nedir?

Hadis, Hz. Muhammed S.a.v efendimiz tarafından buyrulan mübarek sözlü yazılardır. Hadisler Efendimiz tarafından söylenilen, İslam alimleri tarafından yazıya alınan ve günümüze kadar gelmeyi başaran sözlerdir.

Sünnet Nedir?

Hz. Muhammed efendimiz tarafından Allah’ın kavli, fiili ve takriri olarak seçtiği yol bize intikal eden şeylerdir. Yani peygamber efendimiz tarafından uygulanan, yapılan her şeye denilebilir.

Hz Muhammed Sözleri

Hz Muhammed Nasihat Sözleri

Ameller niyetlere göre değer kazanır.

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Bir anşık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır.

Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter.

Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin.

İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır.

Bir kavme su dağıtan, onların hepsinden sonra su içecektir.

Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın.


Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

Hz Muhammed Sözleri

Kimin dünyada iki yüzü varsa, kıyâmet günü ateşten dili olacaktır.

Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar.

Şayet siz, bir ip sarkıtmış olsaydınız, mutlaka Allah’ın üzerine düşerdi.

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.

Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının.

Deli, cüzzamlı ve alaca hastalığı olan kimseler ile nikah yapmaktan kaçının.

Allah’a hamd ü sena ile başlamayan her mühim işin feyzi ve bereketi olmaz.

Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.

Din kardeşine gelen belâya sevinme; sonra Allah ona âfiyet, sana belâ verir.


Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın.

Hz Muhammed Sözleri

Birisi bir söz söyledi ve sonra önüne-ardına-sağına-soluna baktı mı o söz sırdır.

Her kim ölümünden sonra kırk hadis bırakırsa o kişi cennette benim arkadaşımdır.

Kim bir zengine zenginliğinden dolayı aşırı saygıda bulunursa dininin üçte biri gider.

Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır.

Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.

Cennete ilk çağırılacak olanlar, bollukta darlıkta hep Allah’a şükür eden hamdçılardır.

Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.

Sizin en fenanız; söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir.

Kıyamet günü insanların en çok azap görenleri, Allah’ın yarattıklarını taklit edenlerdir.


Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağza ve tatbik mevkiine konmadıkça.

Hz Muhammed Sözleri Resimli

Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur.

Hakikatini bilmediği bir şey üzerine mücadele eden; o hal müddetince Allahın gazabındadır.

Kim, Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın.

İman edip hayırlı işler yapanların son duaları; ‘Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun’ cümlesidir.

Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna.

Ümmetimin helâkı şu üçtedir: Asabiyye… Kaderiye… birde kitab ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet.

Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar.

Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazu’dur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenendir.

İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz.

Hz Muhammed Sözleri

Ey ümmet, sizin için bilmedikleriniz hususunda korkmuyorum, lakin bildiklerinizi nasıl tatbik ediyorsunuz, ona dikkat edin!

Ben, insanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım.

Cenazede çabuk olun; eğer salih biri ise kendisine iyilik etmiş olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz.

Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir.

Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır.

Biri diğerine ihânet etmedikçe, iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri diğerine ihânet etti mi, Ben aralarından çekilirim. Sonra, şeytan gelir.

Yüzlere vurmaktan sakının, yüzlere vurmayın.” Yüze ve kafaya ne surette olursa olsun vurmak caiz değildir çünkü kafa ve yüz mükerrem kılınmıştır.

Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur.

Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz.

Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner.

Hz Muhammed Sözleri

Nice saçları dağınık, üstü-başı tozlu ve bir çok kapıdan kovulmuş kimse vardır ki, şayet bir iş için yemin etseler, elbette Allah onların yeminini yerine getirir.

Benim ağzımdan yalan uydurmak, başka bir kişinin ağzından yalan uydurmaya benzemez. O halde, benim ağzımdan yalan uyduran, cehennemdeki yerine hazırlansın.

Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.

Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil; İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşguliyetinden önce boş vaktinin, ölümünden önce hayatının.

Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin.

Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.

Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman, Allah’ın ihsanından isteyiniz çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytan’ın kötülüğünden Allah’a sığınınız çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir.

Hz. Muhammed ( s.a.v) Hadisleri

Güllerin Efendisi Hz. Muhammed S.a.v Efendimizin hadislerini bir araya getirdiğimiz bu sayfada sizlerde hayatınızı yeniden Hz. Muhammed Efendimizin hadisleri ile şekillendirmeye hazır mısınız?

İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?
Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu.
Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu.
Sonra kimdir?” dedi. ”Annendir” buyurdu.
Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu.
Ebu Hureyre (r.a.)  Buhari

Hz Muhammed Sözleri

Size gereken benim sünnetimdir.

Bilginler, Nebilerin varisleridir.

Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.  Buhari

Şaraptan uzak durun çünkü o her kötülüğün anahtarıdır.

Herhangi biriniz Cuma namazına, geleceği zaman gusletsin.  Buhari

Yemeklerinizi toplu olarak yiyin; yemekleriniz bereketli olsun.

Kalpler, kendilerine iyilik edenleri sevmeye meyilli olarak yaratılmışlardır.  Suyuti

Size, sıkı sarıldığınız sürece sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah`ın kitabı, Resulünün sünneti.

Kim ki bir sünnetin ayakta durması için veya bir bid`atın yok olması için bir hadisi ümmetime ulaştırırsa o cennettedir.

İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü’min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir.

Hz Muhammed Sözleri

Bir gün Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) torunu Hasanı aramaya çıktı. Bende yanındaydım. Sonra onu bulunca bağrına bastı ve öptü: “Allah`ım ben onu seviyorum; sen de onu ve onu sevenleri sev” dedi. / Ebu Hureyre (r.a.) Buhari

Hz Muhammed Sözleri Resimli

Bu alanda yine yukarıda olduğu gibi Hz. Muhammed S.a.v efendimizin güzel sözlerini resimli bir şekilde paylaşamaya devam edeceğiz. Hazırlamış olduğumuz bu yazıyı beğendiyseniz sosyal hesaplarınızda paylaşabilir veya yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz.

En Güzel Hz Muhammed Sözleri

Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünneti.

Hz Muhammed Sözleri

İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir. – Hz. Muhammed S.a.v

Hz Muhammed Sözleri Resimli

Her kim, bir kere “Sübhanallahi ve bi-hamdih” derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

Resimli Hz Muhammed Sözleri

Yorum yapın