Hz. Ali Sözleri

Hz. Ali cesurluğu ve küvetli oluşu ile tanıdığımız peygamberlerimizdendir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin damadıdır. Ve en önemlisi Hz Muhammed (s.a.v.) efendimizin bir savaşta hayatının kurtulmasına vesile olarak bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v) efendimiz “La fetta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar” Ali’den üstün yiğit Zülfikar’dan keskin kılıç yoktur demiştir.

Hz. Ali Sözleri

Anlamlı, etkileyici, manidar, manalı ve resimli Hz. Ali sözleri dini sözler kategorimizde yerini aldı. Şimdi sende aşağıda yer alan Hz. Ali sözleri içerisinden beğendiğini sosyal medya hesaplarında paylaşabilirsin.

Senden vazgeçene rağbet etme.

Fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır.

İyi niyetlilik gönle ferahlık, bedene esenliktir.

Sırrını iki kimseden başkası bilmesi. Sen ve Rabbin

Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider.

Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.

Hz Ali Sözleri
Resimli Hz Ali Sözleri

Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

Düşünme ve sevinme! Zamanın Sana ne sakladığı bilinmez.

Dünyada iki kişinin rızasını almakta hırslı ol. Annen ve Babanın.

Her sırtını sıvazlayanı dost sanma, belki bıçaklayacak “Yer” arıyordur.

Yaptığı günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür.

Sıkıntı ve musibitlere karşı iki şey ile Rabbine sığın; Sabır ve Namaz

Sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

Sakın insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur.

Hz Ali Sözleri
Hz Ali Sözleri

Kıskançlık insanın kalbi ve sinirleri üzerinde kötü etkiler bırakır ve insanı hasta eder.

Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.

İlim, insanı Allah’ın emrettiği şeylere götürür, züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.

Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.

Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçın çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

Sabır iki kısımdır; belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.

Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı.

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur.

En Güzel Hz Ali Sözleri
En Güzel Hz Ali Sözleri

Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir.

Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.

Sözünde duramayacağın bir yerde söz verme ve kefaletine vefa edemeyeceğin yerde kefil olma.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

Zamanının bir kısmı maziye karıştı. Geride kalan günlerinin sayısı da belli değil, fırsat varken çalış.

Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

Hz Ali Özlü Sözleri
Hz Ali Özlü Sözleri

Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.

Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.

Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.

İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.

Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

Yaşamın tecrübeleri doğru karar verebilmeyi öğretti, öyle ki artık beni bitirmeye, yok etmeye gelen şeyleri ben bitirip yok ettim.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

Hz Ali Sözleri
Anlamlı Hz Ali Sözleri

Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.

Zaman bana karşı maske takındı, beni tanımazlıktan geldi, bilmedi ki ben güne saygılıyım ve talihsizliklerin en korkulusunu bile kolay şeymiş gibi karşılarım.

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

Şerefine düşkün olan kötü cevap almaktan kendini sakınır. İnsanların davranışlarını düşünerek ve gözeterek onlarla uyum içinde yaşayan  kendi kişiliğini de korur.

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin  sonuçlarını görür ve duyarsın.

Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: önce sana diller döker, birçok şeyler vaat eder, sonra senden vazgeçer, daha sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.

Zalime gelip çatan adalet günü, mazlumun uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir. Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı genişlik yüz gösterir.

İki yüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar ve sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar.

Kim bir işte halka öncü olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli. Bu terbiye de diliyle öğüt vermeden önce, huyuyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine muallim olup kendini terbiye eden kişi, insanlara muallimlik edip onları terbiye edenden daha fazla ululanmaya değer.

Hz Ali Sözleri Resimli
Etkileyici Hz Ali Sözleri

En Güzel Hz. Ali Sözleri

Peygamber efendimizin damadı Hz. Ali’nin birbirinden güzel, özlü sözlerini bu sayfa altında toplamaya çalıştık. Adeta hayat dersi verir nitelikte olan Hz. Ali sözleri resimli olarak sayfamızda;

Kıskançlık hasta eder.

Faziletlerin başı ilimdir.

Zaman ibret aynasıdır.

Şükür nimetlerin süsüdür.

Kıskançlık vücudu kemirir.

Kıskançlık ruhun hapsidir.

Yumuşak konuş, sevilirsin.

Susmak ağırbaşlılığı artırır.

Manalı Hz Ali Sözleri
En İyi Hz Ali Sözleri

İlim meclisi cennet bahçesidir.

Sözün güzelliği, kısalığındadır.

Fikir sahibi her şeyden ibret alır.

Kıskanç kimse daima hasta olur.

Söyleyene bakma, söylenene bak.

Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.

Yoksullarla otur, şükrünü artırırsın.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Resimli Hz Ali Sözleri
Resimli Hz Ali Sözleri

Kendini bilmeyen başkasını nasıl bilir?

Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.

Kıskançlık insanın dünyasını karartır.

Yaptığın iyilikleri ve sana anlatılanları gizle.

Yoksulluğunu gizle, yoksa itibarın sıfıra iner.

Zayıfları ziyaret etmek alçak gönüllülüktendir.

Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin.

Kıskançlık ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer.

Şiddetli istek mutluluğun en büyük düşmanıdır.

Şehvet bir kapıdan girer, akıl öbür kapıdan çıkar.

Resimli Hz Ali Sözleri
Resimli Etkileyici Hz Ali Sözleri

Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

Fazilet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir.

İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir.

Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

Kınama ve azarlamada aşırı gitmek inada neden olur.

Sözün gümüş olsa da, ey nefs sükut (suskunluk) altındır.

Kıskanç insan hiçbir zaman rahat ve huzur yüzü görmez.

Yükseklik taslamak alçaltır, alçak gönüllülük yükseltir.

Yeni mal mülk edinmeden önce yığdıklarınızı kullanınız.

Yola düşmeden arkadaşı, eve girmeden de komşuyu sor.

En Güzel Resimli Hz Ali Sözleri
En Güzel Resimli Hz Ali Sözleri

Şerefli ve önemli bir mevkiiniz olması için bilime sarılınız.

Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir.

Zaman uzasa, sonu gecikse bile sabreden mutlaka zafere ulaşır.

Fırsat yaz bulutu gibi gelip geçer, elinize geçtiğinde faydalanmasını  bilin.

Sükut yalan söylemekten ve başkalarını çekiştirmekten herhalde evladır.

Zamanın icaplarına uymayanlar, sürüden ayrılmış koyunlar gibi geri kalırlar.

Yüce kişinin aç kalınca, aşağılık kişinin karnı doyunca saldırısından korkun.

Zaman kendine uymazsa, kendini zamana uyduranlar en akıllı kimselerdir.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

Şer’den çekinen kişi, hayır yapana benzer; suçtan sakınan kişi, iyilikte bulunana döner.

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Şeref ve soyluluk, yüksek özellik ve niteliklerden gelir, ataların çürümüş kemiklerinden değil.

Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar, hayatlarını daima memnun ve mesut geçirirler.

Yoksullar bazen çok müşkül durumlarda kalırlar. Söyledikleri sözler ne kadar doğru olursa olsun, onları dinleyenler sözlerine kulak asmazlar.

Yorum yapın