Hacı Bektaş Veli Sözleri

Sayfamızda Hacı Bektaş Veli için hazırladığımız güzel sözlerini ve hayatı hakkında bilgileri bulabilirsiniz. Hemen aşağıda bulunan Hacı Bektaş Veli kısa sözlerini incelemeye başlayabilirsiniz.

Etkileyici Hacı Bektaş Veli Sözleri

En yüce servet, ilimdir.

Göze nur gönülden gelir.

Doğruluk dost kapısıdır.

Murada ermek, sabır iledir.

Eline, diline, beline sahip ol.

En büyük keramet çalışmaktır.

Hak güneşten daha zahirdir.

Araştırma, açık bir sınavdır.

Hacı Bektaş Veli Sözleri
En Güzel Etkileyici Hacı Bektaş Veli Sözleri

Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.

Cennet için ibadet geçersizdir.

Abdal, Hakk’a hayran olandır.

Adalet her işte, Hakk’ı bilmektir.

Çalışan insan kötülük düşünmez.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Her ne arar isen, kendinde ara.

Dil mızraktan, daha derin yaralar.

İlim beşikte başlar, mezarda biter.

İnsanın kemali, ahlâk güzelliğidir.

Hacı Bektaş Veli Sözleri
Hacı Bektaş Veli Sözleri

Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir.

Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.

Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

Allah ile gönül arasında perde yoktur.

Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.

Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.

Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.

Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.

İbadetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.

Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.

Hacı Bektaş Veli Sözleri
Etkileyici Hacı Bektaş Veli Sözleri

Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.

Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.

Hamı pişiremezsen bari pişmişi ham etme.

Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.

İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.

Pir Sultan Abdal Sözleri

Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.

İnsanın gerçek güzeIIiği, sözünün güzeIIiğidir.

Kibrin aslı şeytan, tevazuunun aslı Rahman’dır.

Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.

Nebiler, Veliler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.

Kanaatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.

Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.

Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.

Hükümdar (idareci), ancak adaleti ile başarılı olur.

Ariflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.

İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.

İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.

İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.

Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.

Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.

Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.

Hakikatin ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

Hakk’a erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.

Edep elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.

Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.

Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebisizlik, hıyanet Hakk’ı inkâr eder.

Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

İslâm’ın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.

Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.

İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.

Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.

Daima iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.

Hacı Bektaş Veli Kimdir

Hacı Bektaşi Veli Kimdir?

Türklerin daha çok ahlak ve din anlayışında etkili olan Hacı Bektaşi Veli Anadolu’da tasavvuf felsefesini geliştirmiş ve bu felsefeyle adeta dönemine ve sonraki dönemlere damga vurmuştur. Kültürümüzün yetiştirmiş olduğu en büyük beyinlerden bir tanesidir. Hacı Bektaşi Veli’nin gerçek adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. 1281 yılında Horasan’ın Nişabur kentinde doğmuştur.

Bu önemli şahsiyet ilk eğitimini Hoca Ahmed Yesevi tarikatından olan Şeyh Lokman Perende’den almıştır. Bu ilk öğretmeni batın ve zahir ilimlerinde çok derin bilgileri olan bir kişiydi. Hacı Bektaş kısa bir sürede öğretmeninin gözdesi olmayı başardı. Hacı Bektaşi Veli Perende’den aldığı eğitimi bitirdikten sonra Anadolu’ya gelmiştir. Burada değerli öğrenciler yetiştirmiştir. Anadolu halkına doğru yolu göstermeye başlamıştır.

Hacı Bektaşi Veli ve Yeniçeriler

Bu büyük düşünür Anadolu’ya geldiğinde Osmanlı Devleti kurtuluş devrindeydi. Hacı Bektaşi Veli ahilik teşkilatı için çok büyük hizmetlerde bulundu. Osmanlı sultanları Hacı Bektaşi ve talebelerine hürmet gösterdi. Osmanlı’nın ikinci padişahı olan Orhan Gazi döneminde yeniçeri askerlerinin sırtlarını sıvazladı ve onlara dua etti. Yeniçeri ordusu da Hacı Bektaşi manevi bir pir olarak kabul etti.

Hacı Bektaşi Veli yüzyıllarca yeniçeriliğin manevi lideri, üstadı ve piri olarak bilindi. Bu muhabbet ve sadakat yeniçerilerin barış zamanında ki talimleri ve savaştaki kahramanlık ve gayretlerinde olumlu sonuçlar doğurdu. Bu gelişmeler yeniçeri ile halk arasında ki bağları kuvvetlendirdi.

Hacı Bektaşi Veli ve Yarattığı Etki

Bu büyük pir yalnızca dönemini etkilemekle kalmamıştır. Halen günümüzde düşünceleri ve felsefesiyle insanları etkilemeye devam etmektedir. Hacı Bektaşi Veli Arapça Makalat adlı bir eser yazmıştır. Bu eserinde Hacı Bektaşi İslam dininin kurallarını ve hükümlerini halkın anlayabileceği bir biçimde kaleme almıştır.

40 makam ve 4 kapı Alevi Bektaşi inancında önemli bir yere sahiptir. Bu kitap 40 makam ve 4 kapıyı ana konu olarak işlemiştir. Bu İslam filozofu 1338 yılında hayat gözlerine yummuştur. Hacı Bektaşi Veli’nin tarikatına bağlananlar ve onun yolunu takip düşüncelerini benimseyen kişiler Bektaşi denilmektedir.

Yorum yapın