Farabi Sözleri

Türkistan’da medrese eğitimi almış ve İslam felsefecesi olarak bilinen Farabi sözlerinden oluşan bu sayfayı hazırladık. Ayrıca Farabi kimdir? Farabi hakkında bilgilerde yine sayfamızda bulunmaktadır.

Özlü Farabi Sözleri

Erdemlerin en büyüğü bilimdir.

Kişiyi erdemli kılan Tanrı’dır.

Yalancı bilge, kalp akçe gibidir.

Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım.

Var mısın ki, yok olmaktan korkuyorsun.

Allah seni yükselttikçe, sen gönlünü alçalt.

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.

Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez.

Farabi Sözleri
En Güzel Farabi Sözleri

Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır.

Hiçbir şey kendiliğinden yok olmaz, böyle olsaydı var olmazdı.

Toplum sevgi ile kaynaşır, adaletle yaşar, dürüst çalışmakla ayakta kalır.

İyi bir insan öldüğünde ona ağlamayın. Asıl onu kaybeden topluma ağlayın.

Hiçbir şey kendi kendinin nedeni olamaz, çünkü nedenin kendisi oluşandan öncedir.

Farabi Sözleri
Resimli Farabi Sözleri

Evvela doğruyu bilmek gerektir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir ama evvela yanlış bilinirse doğru bilinmez.

Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.

Devlet, en üstün hayır, en yüksek kemal ve en yüksek saadete kendisi ile ulaşılan, kendi kendine yeten bir birliktir.

Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür.

İnsan bazen bir tesadüfle güzel işler yapar. Bazende bu güzel işleri isteyerek değil, herhangi bir baskı altında yapmış olur. Böylece yapılan işler mutluluk getirmez.

Farabi Sözleri
Farabi Sözleri Özlü

Farabi Kimdir?

Farabi, Türk asıllı İslam felsefecisi olarak bilinmektedir. Asıl ismi Ebu Nasr Muhammed bin Tahran bin Uzlug olan Farabi, batı kaynaklarında Alpharabius olarak anılmaktadır. Türkistan’ın Farab şehrinde doğduğu için ise Farabi ismini almıştır. İlk öğrenimini doğduğu kent olan Farab’da, medrese eğitimini ise Rey ve Bağdat’ta almıştır.

Felsefelerinde Aristoteles’ten etkilenmiş, ilk araştırmalarına ise Harran’da felsefe araştırmaları yaparken tanıştığı Yuhanna bin Haylan’la birlikte Aristoteles’in eserlerini okuyarak başlamıştır. Halep’e gittiği dönemler Hanedani hükümdarı Seyfüddevle’ye misafir olmuştur. Uzun yıllar Arap ülkelerinde yaşamış fakat Türk kimliği ve Türk törelerini ömrünün sonuna kadar bırakmamıştır.

Farabi’nin Felsefi Düşüncesi

Farabi, Aristoteles’in ortaya atmış olduğu madde ve suret olgusunu olduğu gibi kabullenmiş ve bir nesnenin oluşumunda madde ve sureti iki ana unsur olarak ele almıştır. Ayrıca Farabi’nin düşüncesinde fizik metafizikten ayrılmayan bir parça gibidir.

Bu düşünceye göre evreni ve nesneleri oluşturan hava, su, toprak ve ateş ilk madde olan el-aklül-faalden türemiştir. Bu bahsettiğimiz dört öğe (hava, su, toprak, ateş)belli ölçülerde kaynaşır ayrışaeak içinde yaşadığımız evreni oluşturur.

Ayrıca Farabi ilimler içerisinde de bir sınıflandırma yapmıştır. Farabi’den önce ilimler üçüzlütrivium) ve dördüzlü (quadrivium) olmak üzere iki kısımda sınıflandırılmıştı. Üçüzlü ilimler kısmında nahiv, beyan ve mantık yer alıyordu.

Dördüzlü ilimler kısmında ise matematik, astronomi, musiki ve geometri gibi alanlar yer almaktaydı. Farabi ise bunda köklü bir değişiklik yaparak ilimleri fizik, metafizik ve matematik olmak üzere üç grupta inceledi.

Farabi insanın tanımını yaparken “Alem büyük insandır, insan küçük alemdir” açıklamasını yaparak bu iki kavramı birlikte incelemiştir. Farabi’ye göre insan ahlakının temelinde bilgi ter almaktadır.

İyi ve kötüyü birbirinden ayıran yegane şey bilgidir. İnsana göre en yüksek erdem olan bilgi, insan aklının çalışması yoluyla elde edilmez. Çünkü bilgi tanrısaldır ve doğuştan gelmektedir. Bilimin ise duyu, akıl ve nazar olmak üzere üç kaynağı bulunmaktadır.

Farabi’nin Eserleri

  • Müziğe Giriş
  • Büyük Müzik Kitabı
  • Bilimlerin Sayımı
  • Aklın Anlamları
  • Erdemli Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap
  • Hikmetin Özleri
  • Ele Alınan Kaynakların Kaynakları
  • İki Felsefeci Arasındaki Düşüncelerin Uzlaştırılması.

Yorum yapın