Ezan İle İlgili Sözler

Bugün sayfamızda Ezan ile ilgili sözleri, şiirleri ve hadisleri bir araya getirdik. Ayrıca Ezan türkçe anlamı ve okunuşunuda bulabilirsiniz.

En Güzel Ezanla İlgili Sözler

Ezan İsIâm’ın sesIi bayrağıdır.


GüzeI okunan ezan gafIeti dağıtır.

Ömür ezanIa namaz arası kadardır.

Ezan ruhIarı ihtizaza (titreşime) getirir.

Ezan kaIpIeri ürpertir, gözIeri nemIendirir.

GüzeI okunan ezan kaIpIerdeki pasIarı giderir.

Mü’minIer ezanIa kaIkıp namaza hazırIanmaIı.

Tam kimsem yok derken, ezan okundu. Utandım.

Ezan İle İlgili Sözler

MinareIer, eğri dünyanın en doğruIarıdır. Hasan GüI

Ezan insanı başka ufukIara, başka aIemIere götürür.

İnsanı rahatIatan bir ses varsa, o da ezan sesi oImaIı.

Huzur buImak istiyorsanız, ezan iIe diriIin, namaz iIe yaşayın.

Ben yıIdız kayarken diIek tutmam. Ezan okunurken dua ederim.

Ne şiirIer ne de şarkıIar. Sana en çok ezanIar yakışıyor, İstanbuI.


Geceyi uykusuz geçirip fecre doğru daIan hastaIar ezanIa taze can buImaIı.

BînamazIar doğruImaIı, ibadet etmeseIer biIe ezanı zevkIe, haz aIarak dinIemeIi.

GüzeI okunan ezandan sadece mü’minIer değiI, HıristiyanIar, YahudiIer ve ateistIer biIe etkiIenir.

Bu ezanIar ki şahadetIeri dinin temeIi, ebedi yurdumun üstünde benim inIemeIi. Mehmet Akif Ersoy

Ezan İle İlgili Sözler

Emr-i büIendsin ey ezan-ı Muhammedi. Kafi değiI sadana cihan-ı Muhammedi. Yahya KemaI BeyatIı

Bir ezan sesiyIe uzandığı yerden doğruIup, kendine çekidüzen veren insanIar vardır. KaIbin seIameti için, edep Iazımdır.

Bu ezan insanoğIunu öyIe ya da böyIe dize getirecek getirmesine ama; AIIah ister ki rızanIa geIesin, seIan iIe değiI. Kahraman Araz

CeIIadına aşık oImuşsa bir miIIet, ister ezan ister çan dinIet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi iIIet, müstehaktır ona her türIü ziIIet. Ömer Hayyam

Ezan basiretIeri bağIanmışIarın gözIerini açar, kuIakIarı tıkanmışIara Iahut aIeminden geIen nidaIarı, dâvetIeri, müjde ve uyarıIarı işittirir.

Necip Fazıl Kısakürek Ezan İle İlgili Sözleri

Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi. Gözüm al “bayrak” arar kulağım “ezan” sesi – Necip Fazıl Kısakürek


Şahadet parmağıdır göğe doğru minare; her nakışta o mana: öleceğiz ne çare? – Necip Fazıl Kısakürek

Camiye dikey olarak gel, yatay olarak zaten geleceksin. – Necip Fazıl Kısakürek

Ve tekrar uyuyayım ve kalkayım ezanla! Yaşaya dursun insan, hayat dediği zanla. – Necip Fazıl Kısakürek

Ezan İle İlgili Sözler

Ezan İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav), müezzinin ezan okurken şehadet getirdiğini işitince: “Ben de! Ben de!” derdi.

Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez. (Ebû Dâvûd, Salât 35; Tirmizî, Salât 158)

Resulullah (sav)’ı “Müezzinler Kıyamet günü, boyun itibariyle insanların en uzunu olacaklardır” derken işittim.

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğinin mislini tekrar edin!

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, yedi yıl sevabına inanarak ezan okursa, Allah bunu, onun ateşten kurtulmasına bir senet yapar.

Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Şeytan namaz için okunan ezanı işitince Ravha nam yere kadar gider.

Resulullah (sav) ile beraberdik. Bilal (ra) kalkıp ezan okudu. (Ezanı bitirip) susunca, Aleyhissalatu Vesselam: “Kim bunun mislini kesin bir inançla söylerse cennete girer” buyurdu.


Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müezzin, sesinin gittiği yer boyunca mağfiret olunur. Yaş ve kuru herşey onun lehinde şehadet eder, namaza katılan kimseye yirmibeş kat namaz yazılır ve iki namaz arasındaki (günahları) affedilir.

Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar, eğer ezan okumak ile namazın ilk safında yer almada ne (gibi bir hayır ve bereket) olduğunu bilseler, sonra da bunu elde etmek için kur’a çekmekten başka çare kalmasaydı, mutlaka kur aya başvururlardı.

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah ve melekleri namazda birinci safa rahmet ederler. Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar mağfiret görür. Yaş ve kuru her ne, sesini işitirse, onu tasdik eder. Ona, beraberinde namaz kılanların ecrinin bir misli verilir.

Bir adam: “Ey Allah’ın Resulü! Müezzinler (sevapça) bizden üstün oluyorlar. (Onlara yetişmemiz için ne tavsiye edersiniz?) diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Onların söylediklerini sen de tekrar et. Bitirip sona erince dilediğini iste, sana da (aynı sevap) verilecektir” cevabını verdi.

Müslim’in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Şeytan namaz için okunan ezanı işitti mi kaçar. Müezzinin sesini işitmemek için sesli sesli yellenir. (Ezan bitip müezzin) susunca geri döner ve vesvese verir. İkameti işittiği zaman, müezzini duymamak için gider, susunca geri döner ve vesvese verir.

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan oradan sesli sesli yellenerek uzaklaşır, ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. İkamete başlanınca yine uzaklaşır, ikamet bitince geri donüp kişi ile kalbinin arasına girer ve şunu hatırla, bunun düşün diye aklında daha önce hiç olmayan şeylerle vesvese verir, öyle ki (buna kapılan) kişi kaç rekat kıldığını bilemeyecek hale gelir.

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ezanı işittiği zaman kim: “Allahümme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme ve’s-salati’l’kaime ati Muhammedeni’l-Vesilete ve’l’fadilete veb’ashu makamen mahmudenillezi va’adtehu. (Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammede Vesile’yi ve fazileti ver. O’nu, va’adettiğin bir rivayette va’adettiğin üzere makam’ı Mahmud üzere ba’s et (dirilt)” derse, ona Kıyamet günü mutlaka şefaatim helal olur.

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müezzini işittiği zaman, kim: “Ben şehadet ederim ki, bir olan Allah’tan başka ilah yoktur, O’na şerik de yoktur, Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür. Rabb olarak Allah’tan Resul olarak Muhammed’den -bir rivayette “…nebi = peygamber olarak Muhammed’den din olan İslam’dan- razıyım” derse günahı affedilir.

Ben senin koyunu ve kır hayatını sevdiğini görüyorum. Koyunlar arasında veya kırda iken, namaz için ezan okuduğunda sesini iyice yükselt. Çünkü müezzinin sesinin ulaştığı yere kadarki alanda olup da onu işiten cin, insan ve her varlık, kıyamet gününde ezan okuyanın lehine şahitlik yaparlar. (Ebû Saîd: Ben bunu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den işittim, dedi.)

Ebu Said (ra) bana dedi ki: “Seni, koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan, ezan sırasında sesini yükselt. Zira, müezzinin sesini insan, cin ve sair her ne işitirse en uzağı bile Kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.” Ebu Said sözlerini şöyle tamamladı: “Ben bunu Resulullah (sav)’dan işittim

Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işitmiştir: “Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen (kelime kelime) tekrar edin. Sonra bana salat u selam okuyun. Zira kim bana salat u selam okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el Vesile’yi taleb edin. Zira o, cennette bir makamdır ki mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümid ediyorum. Kim benim için Allah’tan el-Vesile’yi taleb ederse, şefaat kendisine vacib olur.” (Hadisin ilk cümlesi Buhari’de de rivayet edilmiştir (Ezan 7)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müezzin, “Allahu ekber Allahu ekber” deyince sizden kim samimiyetle, “Allahu ekber Allahu ekber” derse; sonra müezzin: “Eşhedu en la ilahe illallah” deyince, “Eşhedu en la ilahe illallah” derse; sonra müezzin: “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah” deyince, “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah” derse; sonra müezzin; “Hayye ala’s-salat” deyince “La havle vela kuvvete illa billah” derse; sonra müezzin: “hayye ala’l-felah” deyince, “La havle vela kuvvete illa billah” derse; sonra müezzin: “Allahu ekber Allahu ekber” deyince, “Allahu ekber Allahu ekber” derse; sonra müezzin: “Lailahe illallah” deyince “Lailahe illallah” derse cennete girer.

Mu’aviye İbnu Ebi Süfyan (ra)’ı minberde oturmuş (hutbe vermek üzere bekliyorken) dinliyordum. (Ezan başladı.) Müezzin: “Allahu ekber Allahu ekber” deyince, Mu’aviye de: “Allahu ekber Allahu ekber” dedi; Müezzin: “Eşhedu en la ilahe illallah!” dedi. Mu’aviye: “Ben de!” dedi; Müezzin: “Eşhedu en la ilahe illallah!” dedi. Mu’aviye: “Ben de!” dedi. Müezzin: “Eşhedu enne Muhammeden Resulullah!” dedi. Mu’aviye: “Ben de!” dedi. Müezzin: “Eşhedu enne Muhammeden Resulullah!” dedi. Mu’aviye: “Ben de!” dedi. Ezan okuma işi bitince dedi ki: “Ey insanlar! Ben Resulullah (sav)’ı minberde iken işittim, O da, müezzin ezan okurken tıpkı sizin benden işittiğinizi söylüyordu (bizzat işittim).

Ezanla İlgili Şiirler

Ezan Sesi

Bilallerden yükselir ezelden beri,
Hep Rahmanımdan gelir müjde haberi,
İlahi öğüt alır Hak peygamberi,
“Allah” adıyla başlar bu ezan sesi!

Her gün minarelerden sesleniyorlar,
Kur’ânî iklimlerden besleniyorlar,
“Şehadet” cümlesine yaslanıyorlar,
Tüm gönüllere işler bu ezan sesi!

Doğduğumuz zamanda bu sesi duyduk,
Her yerde ve her anda manaca doyduk,
“Sala” işaretini itibar saydık,
Derinden seslenişler bu ezan sesi!

Anadolu Avrupa yedi düvelde,
“Felaha” ermek için dualar dilde,
Secdelere koşulur tespihler elde,
Miraca yükselişler bu ezan sesi!

“İlla”lar bir tepkidir “La”lara karşı,
Yeri göğü semayı inletir arşı,
İslam ümmetlerinin kurtuluş marşı,
Dostluğa yaslanışlar bu ezan sesi!

Kazım Öztürk (ÖZTÜRKÇE)

Ezan

Duyduğun
Her Ezan
Rabbinin sana
Yine, Yeniden
Yeni Bir Davetidir!
Ve seni yine, yeniden
Huzuruna
Kabul edişinin
Habercisidir!
Bir kulun bile
Davetine icabet ederken
Allah’ın davetine gitmemek
Nasıl bir haldir?
Nur Hayat Şuara
Elhamdülillah Ne Güzel Kelamdır.

EZAN ÇİÇEĞİ

Bazen sapsarı ezan çiçekleriyle uyandıransın
Altın tozlarından eşsiz şekiller sunansın
Ben nasıl mutlu olmam
Dünya cennetini önüme serensin

Sıkıntılarla öğreten,sınavlardan geçirensin
Yok başka mutluluğum
Sende benim gözüm kulağım gönlüm
Seni bende yaşayan benim

Kimi sabah yüzlerce uğur böceği gösteren
Bazen de kokinalar dan şekil şekil sunumlar yapansın
Mutluluktan uçarsam bir gün
Bil ki peşine takılmışım, geriye dönmem

Ben nasıl mutlu olmam
Dünya cennetini önüme serensin
Bu aşkın benzeri yok, sonsuz aşkımsın
Bilinsin istedim

Eminnur Güler Acar

BAYRAK VE EZAN

Bunca Mücahid varken gökten bayrak inermi?
Dualar yükselirken ezan sesi diner mi?
Bu millet düşmanından hayatta hiç siner mi?
Tarih buna şahittir yine şahit olacak.
Vatan için din için canlar şehit olacak

Kaç düvel tuzak kurar kahbece vurmak için
Türkün cesaretini sinsice kırmak için
Hayal ülkelerinde hedefe varmak için.
Tarihte hüsran oldu yine hüsran olacak.
Mazi Türke hayrandı yine hayran olacak.

Bükülmez bir bileğin Çelik gibi azmin var
Cesaretin ganimet, kazandığın zafer kar.
Mazlumların hamisi sensin mahşere kadar.
İstiklal ve istikbal milletimin olacak.
Hür dalgalanan bayrak devletimin olacak.

Yaşar TAŞKESEN

Sabah ezan

Sabahın huzuru
Ezan sesinde gizlidir !..
Neydi ezanın içinde ki dokunuş…
Neydi o ruha okunuş !.
O esen sabah yeliyle
Yüreğimize huzurla oturuş!..
Rabbim herkese bu huzuru tattırsın..
İmanla sabah namazına kaldırsın.. .
|| Nur Hayat Şuara
Hayırlı Sabahlar
Elhamdulillah Ne Güzel Kelamdır Kitabı
..Ruhunuza huzur olacak…

Ezan Sözleri (Ezan Türkçesi)

 • Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber.
 • Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe illallah.
 • Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah, Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah.
 • Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’s-salâh.
 • Hayye ale’l-felâh, Hayye ale’l-felâh.
 • Allâhü ekber, Allâhü ekber.
 • Lâ ilâhe illallâh.

Ezan Anlamı (Ezan Türkçe Anlamı)

 • Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.
 • Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim.
 • Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet ederim, Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet ederim.
 • Haydin namaza, haydin namaza.
 • Haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa.
 • Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.
 • Allah’tan başka ilah yoktur.

Not: Sabah ezanında “Hayye ale’l-felâh” cümlesinden sonra 2 defa “es-Salâtü hayrün mine’n-nevm” (Namaz uykudan hayırlıdır) denir.

Yorum yapın