Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin öz çocuklarına armağan ettiği Cumhuriyeti için hazırladığımız birbirinden güzel, etkileyici ve resimli Cumhuriyet ile ilgili sözleri bir araya getirdik.

En Güzel Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Kısa, anlamlı ve uzun Cumhuriyet sözleri sayfamızda en güzel şekilde derlendi. Şimdi sende sayfayı aşağıya kaydır ve en etkileyici Cumhuriyet sözünü sosyal ağlarda paylaş.

Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır.

Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.

Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz.

Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.

Cumhuriyet hürriyeti sevenlere ve koruyanlara layıktır.

Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir.

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

Cumhuriyet İle İlgili Sözler
En Güzel Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Cumhuriyetler zenginlik diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar.

Cumhuriyet düşünce beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister.

Cumhuriyet fikren ilmen bedenen kuvvetli ahlaklı ve seciyeli muhafızlar ister.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir.

Korkuya yer vermeyen bir devlette kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler.

El birliğiyle daha Laik daha çağdaş daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir taş ve tahtlar batar yok olur.

Cumhuriyet Sözleri
Cumhuriyet Sözleri Resimli

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün bize bıraktığı bu ülkeyi korumak bizim görevimizdir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet şeklidir gerçek Cumhuriyet. Bunu da örümcek beyinli kimseler asla yıkamayacaklar.

Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Cumhuriyet ilim ve ahlakın adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur.

Aydınlığı söndürmek isteyen art niyetli zihniyetlerin varlığıyla bugüne ulaşan ve büyüyen Cumhuriyetin ilerleyişini kimse durduramayacak.

İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile onu yaşatmak mümkün değildir.

Esin kaynağımız Atatürk’ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi gücümüz ise yurt sevgimiz ulusal bilincimiz birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır.

Şanlı geçmişinde sınav niteliğinde pek çok güçlüğü yüz akı ile aşma başarısını gösteren Türkiye’nin bu hedeflere ulaşacağından kuşku duyulmamalıdır.

Cumhuriyet İle İlgili Sözler
Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Cumhuriyet tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

Atatürk’ün Cumhuriyet İle İlgili Sözleri

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

 Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk’ün S.D. I, S. 372)

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)

Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk’ün S.D. II, S. 230)

Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk’ün S.D. III, S. 80)

Resimli Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Cumhuriyet İle İlgili Sözler
Etkileyici, Anlamlı ve Resimli Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Yeni binanın adı Cumhuriyet’tir. Yemelinde kan ve iman vardır. Biz bu binanın yıkılmayacağına inanmışız. Mustafa Kemal Atatürk

En Anlamlı Cumhuriyet İle İlgili Sözler
En anlamlı ve manidar Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikire saygı duyarız. Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyet İle İlgili Sözler
Anlamlı ve Uzun Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Yorum yapın